Zwroty i reklamacje

Masz 14 dni na zwrot

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zakupie towarów przez internet, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od odebrania towaru

Zwrot produktu zakupionego w e-sklepie

Klient, który złożył zamówienie w sklepie internetowym Podnogami.pl, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w sklepie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny.

Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy może odbyć się w następujący sposób:

  • złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostarczenie go wraz ze zwracanym do sklepu stacjonarnego
  • złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go wraz ze zwracanym towarem i dopiskiem „Zwrot zamówienia” na adres Sprzedawcy lub do sklepu stacjonarnego.

 

Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją, wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki.
Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny oraz najtańszego, zaproponowanego przez Sprzedawcę, sposobu wysłania towaru do Klienta. Zwrot ceny następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dostarczenia zwracanego przez Klienta towaru.

Zwracany produkt Klient dostarcza lub przesyła na adres: 
Podnogami.pl,  ul. Aleja Wyścigowa 4 lokal 86, 02-681 Warszawa

Podstawą do rekompensaty jest dokument lub inny dowód sprzedaży (faktura VAT).

Formularz odstąpienia od umowy